MONTÁŽ DUÁLNÍHO POHONU DIESEL + CNG

diesel cng přestavby dieselů na duální pohon nafta+cng

V čem spočívá přestavba na duální pohon
DIESEL CNG

jaké jsou požadavky na montáž?Přestavba - Dokumentace - Registrace

PŘED MONTÁŽÍ

PRŮBĚH MONTÁŽE DIESEL + CNG

Možnosti montáže nádrží CNG na vozidle 

Požadavek BAG pro osvobození od mýta je osazení vozidla nádržemi CNG o minimálním objemu 300litrů.
Tohoto objemu lze dosáhnout jen spojením několika nádrží CNG.
U standardních tahačů je nutná demontáž jedné nádrže na naftu.
U tahačů cisteren, sil, sklápěčů či kontejnerů lze namontovat nádrže CNG za kabinu nad sebe 2x155l
Valníková nákladní vozidla mívají většinou dostatek prostoru na rámu pro montáž nádrží CNG

Doklady a dokumentace k vozidlu NM+CNG

Před přestavbou vozidla na duální pohon NM+CNG je důležité vědět, že tuto změnu je nutné oficiálně zapsat do dokladů vozidla.
Pro osvobozenou jízdu bez mýta v Německu je potřeba dokumentace, kterou vyžaduje Toll Collect k zaregistrování.

– Souhlas leasingové společnosti s přestavbou.
Doporučujeme vyžádat si souhlas leasingové společnosti s přestavbou ještě před její fyzickou realizací. Vyhnete se tak zbytečným problémům v případě, že leasingová společnost bude mít s touto úpravou nějaký problém.
Většinou je to zcela bez problémů, ale jistota je jistota.

Demontáž naftové nádrže

U vozidel u kterých se musí demontovat jedna z naftových nádrží je nutné provést její demontáž.
Demontáž není součástí zakázky přestavby na duální pohon NM+CNG.
Demontáž naftové nádrže doporučujeme svěřit servisu, který má zkušenost nejen s přepojením palivových hadic, kterými jsou nádrže propojeny, ale u některých vozidel je také přečerpávací pumpa a elektronika měření hladiny v obou nádržích. Snímání hladiny bývá napojené na sběrnici CAN, případně na telemetriku atd.
Je důležité, aby vozidlo před samotnou montáží duálního systému DIESEL CNG bez problémů fungovalo na naftu s jednou nádrží.

Montáž Diesel CNG duální pohon Fuel Fusion

Montáž plynového systému CNG

Plynový systém se skládá z výkonných prvků a řídícího systému.
Mozkem celého systému je elektronická řídící jednotka (ECU) a její kabelový svazek, který propojuje všechny komponenty sestavy.
Montáž celé soupravy je neinvazívní a jediným zásahem do stávajících komponentů vozidla je napojení vody pro ohřev reduktoru CNG (hadička 8mm) a vyvrtání 3 děr do sacího potrubí se závitem M6 pro trysky.
Elektrická instalace je zcela oddělená od elektroniky vozidla. Řídící jednotka plynu používá vlastní senzory a veškeré parametry motoru čte bezkontaktně z datové sběrnice CAN. Systém má napájecí napětí 12V=. K napájení používá vlastní měnič 24/12V/400W.

Montáž plnících ventilů CNG

Pro tankování CNG jsou na vozidle osazeny dva ventily plnění CNG typu NGV1 (menší typ). Ventily jsou umístěny na obou stranách vozidla, aby bylo možné bez problémů využít výdejní stojan CNG bez ohledu, zda je na levé, či pravé straně.
Plnění nádrží CNG o objemu 300-350l netrvá déle, než 15min většinou i včetně zaplacení.

Oživení a nastavení systému CNG

Po dokončení montáže se provede spuštění, oživení duálního systému. Následuje první naplnění CNG (není součástí dodávky, nutno uhradit hotově při převzetí vozidla). Po naplnění nádrží CNG a prvním spuštění plynového systému se provede kontrola těsnosti celé soustavy. Zkušební jízdou v duálním režimu se nakonec vyzkouší správná funkce duálního systému Diesel CNG.

Označení vozidla a vystavení dokumentů

Vozidlo s duálním pohonem NM+CNG musí být označeno nálepkami se symboly označujícími vozidlo na CNG (ležatý zelený kosočtverec s bílým nápisem CNG). Tyto nálepky musí být na dveřích spolujezdce a řidič, na pravé přední čísti vozidla pod oknem a na zadní části vozidla (rám apod.)
S přestavěným vozidlem zákazník obdrží přílohu k TP, zápis o přestavbě v TP, uživatelský manuál. Pro jízdy s nulovým mýtem v Německu bude vystavena kompletní dokumentace požadovaná BAG a Toll Collect. 

Montáž Diesel CNG - duálního systému pro nákladní automobily na naftu a CNG

Kontaktujte nás