Skip to main content

Odpovědi na časté dotazy

Co je to Diesel + CNG a jak funguje?

Diesel CNG, nebo Dieselgas CNG je alternativní dvoupalivový (Dual Fuel) systém pro naftové motory.
Jeho princip spočívá v současném spalování motorové nafty (NM) a zemního plynu (CNG).
Motor nikdy neběží pouze na plyn, motorová nafta je stále základní palivo.
V tomto režimu dochází k nahrazení části motorové nafty plynem. U varianty Diesel+CNG se poměr paliv pohybuje od 80/20 NM/CNG až do 50/50 NM/CNG.
V některých případech lze dosáhnout záměny paliv až 20/80 NM/CNG.
Uváděné poměry nejsou konstantní, ale dynamicky se mění podle provozních režimů motoru, uváděné údaje jsou průměrné hodnoty.

Duální systém lze přepínat mezi režimem základním – NM, nebo duálním NM+CNG.
Pokud není aktivní duální režim, běží motor na naftu a vše funguje jako by ve vozidle žádný přídavný systém nebyl.
Přepínání funguje automaticky, například když dojde CNG v nádrži, systém automaticky přejde do režimu pouze na naftu. Režim lze také kdykoli změnit ručně.
Duální systém Diesel CNG přepíná bezprostředně po startu motoru na plyn, pokud není teplota motoru nižší, než 10°C.  

Je přestavba na duální pohon DIESEL + CNG legální ?

Ano, zabýváme se přestavbami dieselů na duální pohon NM+CNG a NM+LPG již od roku 2008.

Naše firma Gasinsight s.r.o. je držitelem rozhodnutí Ministerstva dopravy  České  republiky o typových schváleních hromadných přestaveb všech značek vozidel kategorií N1, N2, N3, M1, M2, M3 v emisní třídě až po Euro 6.

Zápis přestavby na duální pohon NM+CNG do TP vozidla vypadá stejně, jako běžně známý zápis přestavby vozidla s benzínovým motorem.
Oprávněná montážní firma vydá přílohu k TP vozidla ve které jsou uvedeny komponenty soupravy a změny technických parametrů vozidla (zejména hmotnost a změna paliva).

Bude-li vozidlo provozováno jako osvobozené od mýta na německých dálnicích, vypracujeme k takovému vozidlu kompletní dokumentaci potřebnou k registraci vozidla na Toll Collect. 

Jak dlouho trvá tankování prázdných nádrží CNG 300l?

Tankování nákladního vozidla s nádržemi CNG 300-350l trvá přibližně 15min zpravidla i se zaplacením. Rychlost plnění je na všech plnících stanicích téměř stejná, protože je stejný jmenovitý plnící tlak.

Je možné přestavbou na Duální pohon NM+CNG zvýšit emisní třídu např. z Euro 5 na Euro 6 ?

Neexistuje možnost jakýmkoli způsobem změnit u vozidla kategorii Euro. Emise je totiž pouze jeden ze sledovaných technických parametrů, kterým podléhá schvalování norem Euro. Dalšími jsou např. hlučnost či bezpečnost apod. 

V Německu v současné době platí úplné osvobození od placení mýta na dálnicích pro vozidla nad 7,5t s duálním pohonem NM+CNG nebo NM+LNG (zkapalněný zemní plyn) bez ohledu na emisní kategorii vozidla a to až do 31.12.2023.

Jaké vozidlo je možné přestavět na DIESEL CNG ?

Duální systém Diesel+CNG je možné namontovat prakticky na jakýkoli diesel motor od mechanicky řízeného vstřikovacího čerpadla např. starého traktoru až po nejnovější systémy řízeného vstřikování Common Rail s katalytickými systémy s přívstřikem močoviny i s filtry DPF.

Pro různé úrovně a typy motorů a jejich řízení se používají různé řídící jednotky plynu.

Důležité ale je, že záměnu paliv lze docílit na jakémkoli dieselovém motoru.

Duální pohony nafta+CNG se používají nejen v dopravě, ale také na stavebních strojích, traktorech, kombajnech, vysokozdvižných vozících, generátorech, kogeneračních jednotkách, ale i na lodích a např. lokomotivách.

Jaké úpravy na motoru nebo vozidle se musí provést při přestavbě Diesel CNG?

Přestavba dieselu na duální pohon NM+CNG nevyžaduje žádné nevratné úpravy motoru ani vozidla samotného. Duální plynový systém je samostatné přídavné zařízení.

Největším zásahem na vozidle je většinou nutná demontáž jedné z naftových nádrží. To však není nevratná úprava, vozidlo lze vždy velmi jednoduše uvést do původního stavu.

Řídící plynový systém má své vlastní senzory, veškerá data důležitá pro správnou funkci „čte“ řídící jednotka plynu z datové sběrnice řízení motoru (CAN) a to bezkontaktně.
Nemůže tedy dojít k nějaké poruše originálního systému řízení motoru např. z důvodu závady na plynovém systému. Jsou to dvě zcela oddělené věci.  

Jak je to s údržbou duálního pohonu Diesel CNG ?

Údržba plynového systému spočívá v kontrole těsnosti spojů plynových trubek a hadic, jejich optické kontrole a to minimálně jednou za rok, nebo každých 100tis. km.
Při této kontrole se mění vložka filtru plynu, který chrání plynové vstřikovače před mechanickými nečistotami a případným olejovým kondenzátem, který se do CNG může dostat z kompresorových stanic.
Po ujetí přibližně 150tis. km je nutná výměna vstřikovačů plynu – přesný termín výměny určuje počet cyklů – hlídá řídící jednotka. jedná se o proměnlivou hodnotu podle provozního režimu. Výměna vstřikovačů se řádově pohybuje okolo 5tis. Kč (rok 2020).  

 

Jaký rozdíl je mezi přestavbou benzínového a naftového motoru na CNG ?

Při přestavbě benzínového motoru na CNG je při přepnutí na plyn úplně odstaveno vstřikování benzínu a motor dále funguje pouze na CNG.

Duální pohon Diesel + CNG funguje tak, že po přepnutí do tzv. duálního režimu běží na obě paliva současně při snížení dávky vstřikované nafty úměrně množství přidávaného plynu. Přidávaný plyn je namíchán do nasávaného vzduchu a je zapalován vznícenou naftou.
Pokud plyn v nádržích CNG dojde, systém se automaticky přepne na základní palivo NM a bez přerušení běží dál.

Jak to, že některé tahače jezdí jen na CNG a některé na naftu a CNG se jen přidává?

Rozdíl mezi motorem na CNG a diesel motorem pracujícím v duálním režimu, který spaluje současně naftu a CNG je v tom, že:

Motor, který funguje výhradně na CNG je vlastně zážehový motor se zapalovacími svíčkami, který spaluje CNG, jehož zápalnou směs tvoří homogenní směs vzduchu a plynu v tzv. stechiometrickém poměru. Je to prakticky stejné, jako přestavěný benzínový motor na alternativní palivo LPG, nebo CNG. Tento motor má charakteristické vlastnosti zážehového (benzínového) motoru se všemi jeho nevýhodami. Zejména malý točivý moment  v nízkých otáčkách, nízká účinnost a vysoká měrná spotřeba paliva.

Diesel + CNG  je plnohodnotný diesel dovybavený přídavným duálním systémem, který umožňuje chod motoru současně na kombinaci dvou paliv motorovou naftu (NM) a zemní plyn (CNG, případně LNG).
Diesel motor s duálním spalováním NM+CNG běží primárně na naftu a do sání motoru je přidáván plyn CNG za současného snížení vstřikovaného množství nafty úměrně odpovídajícímu množství dodávaného plynu. U tohoto motoru je palivová směs zapalována vždy dávkou nafty a to i v režimech, kdy momentální poměr paliv může být i 20% NM a 80% CNG.
Výhodou tohoto řešení je, že motor si za všech okolností zachová vlastnosti diesel motoru, zejména vysoký točivý moment, často i větší, než při chodu pouze na naftu.
Motor má tišší a měkčí chod (CNG má 130 Okt).

Při průměrné záměně paliv 50/50 má tento pohon zajímavý ekonomický i ekologický efekt.
Další výhodou tohoto systému je vysoká spolehlivost a životnost komponentů, ve srovnání se zážehovým motorem na CNG je rozdíl diametrální ve prospěch duálního pohonu.

Více informací lze k tomuto tématu

Jaký rozdíl je mezi CNG a LNG?

CNG – natural comressed gas 

je vysoce stlačený zemní plyn z cca 96-98% obsahuje metan

CNG se skladuje v tlakových většinou ocelových lahvích při jmenovitém tlaku 220Bar

 

LNG – liquid natural gas

je úplně ten samý zemní plyn, který je v kapalném skupenství uchováván v kryogenních nádobách při velmi nízkých teplotách -161°C. V tomto případě je v nádrži relativně malý tlak cca 4-5Bar.
Výhodou LNG je vysoká koncentrace energie v porovnání s CNG. To umožňuje mnohem větší dojezd na jedno natankování u vozidel vybavených touto nádrží.

Je možné plynový systém Fuel Fusion, nebo jiný Diesel + CNG demontovat a použít např. v jiném vozidle?

Systém duálního plynového pohonu je samostatné přídavné zařízení. Je možné jej kdykoli snadno demontovat a vozidlo uvést do původního stavu. Plynový systém je koncipován tak, že v žádném případě nezasahuje do elektroinstalace vozidla ani originálního řízení motoru. Nejsou nutné ani žádné mechanické úpravy na motoru či vozidle samotném. Mobilita vozidla zůstává zachována na základní palivo(NM) i při případné poruše plynového systému.
Největším zásahem  či montážním úkonem je demontáž nádrží CNG. Pokud si majitel vozidla uschoval demontovanou naftovou nádrž včetně držáků a příslušenství, provede se pouze zpětné namontování a zpětné propojení palivového vedení a snímání hladiny. To je vše.
Demontovaná plynová souprava Diesel + CNG se může bez problému použít do jiného vozidla.

Může tahač s nádrží CNG na trajekt např. do Anglie, nebo Švédska?

Ano, trajekty vozí tahače a nákladní vozidla s duálním pohonem bez problémů.

Některé přepravní společnosti vyžadují nahlášení skutečnosti, že je vozidlo je vybaveno alternativním pohonem na CNG dopředu před naloděním.
Doporučujeme tyto informace ověřit u konkrétního přepravce.
Obecně ale s plynovou nádrží na vozidle není problém, pokud množství plynu nepřesahuje stanovený limit, kdy by již palivo bylo považováno za náklad ADR. To ale u žádného kamionu s duálním pohonem Nafta + CNG nehrozí.

Je povolen průjezd velkých tunelů s kamionem na pohon Diesel CNG?

V Evropě existují dva důležité tunely na které se dopravci nejčastěji ptají zda jsou průjezdné vozidly s duálním pohonem Diesel s

EUROTUNNEL le shuttle   (Folkstone – Calais) – NE  průjezd vozidel s nádrží LPG, nebo CNG není možný
více informací zde: http://www.eurotunnel.com/uk/site-information/lpg/

Gotthard-Strassentunnel (Švýcarsko) – ANO

Výrobce systému Solaris Diesel učinil dotaz na Švýcarskou policii a obdržel od ní souhlasné stanovisko.

Doporučujeme ale vše raději aktuálně ověřit u provozovatelů.

FAQ Diesel CNG zeptejte se na vše co Vás zajímá

Napište nám

FAQ DIESEL CNG časté dotazy
Close Menu

Mapa stránek:

Fakturační adresa:

Gasinsight s.r.o.
Na Rokytce 1032/24
180 00 Praha 8
IČ: 24262439

 

T: +420 603 418 852
E: info@lpgprofi.cz

Provozovna:

Gasinsight s.r.o.
Holohlavy 248
503 03 Holohlavy

T: +420 603 418 852
E: info@lpgprofi.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

Weby s dalšími informacemi:

Gasinsight.cz – zkušenosti s přestavbami na alternativní paliva od roku 1988

Dieselgas – přestavby dieselů na LPG&CNG
Dieselgas-CNG – duální pohon nafta a CNG
LPGPROFI – Eshop vše pro přestavby a servis na LPG a CNG